Kategorie
» Telewizory->
» Uchwyty / stoliki TV->
» Kino domowe->
» Fotografia->
» Kamery->
» Komputery->
» Nawigacja i Videorejestratory->
» Audio->
» Car Audio->
» AGD do zabudowy->
» AGD wolnostojace->
  » Kuchenki mikrofalowe
  » Kuchnie elektryczne
  » Kuchnie gazowe
  » Kuchnie gazowo-elektrycz.
  » Lodówki
  » Odkurzacze->
    » Akcesoria odkurzacze
  » Pralki
  » Zamra?arki
  » Zmywarki
» AGD drobne->
» AGD akcesoria->
» Kable
» ?adowarki, akumulatory
» Towary Archiwalne->
» Sprzęt sportowy
Producenci
Nowości
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
1599,00z?
999,00z?
Kupuj na raty
WORKI WORWO ZMB01K / Zelmer
[ZMB01K]
3,00z?
WORKI WORWO ZMB01K / Zelmer
Kliknij aby powiększyć
Koszt przesyłki:
20zł - przedpłata
30zł - za pobraniem

 

Worki WORWO ZMB01K

/ Zelmer

 

 

 

 

Perfect bag
najlepsze worki
do odkurzaczy

Worki Perfect Bag maj? o 29% lepsz? filtracj? ni? zwyk?e worki – zatrzymuj? cz?steczki kurzu o rozmiarze 0,3µm
(1µm to jedna tysi?czna milimetra).

 

Eliminacja alergenów

Dzi?ki specjalnie dobranym filtrom emisja kurzu z odkurzacza zredukowana jest praktycznie do zera (0,01% lub mniej). Worki Perfect Bag spe?niaj? wymagania filtracji klasy M, co oznacza, ?e zatrzymuj? alergeny (np. py?ki, zarodniki ple?ni, roztocza i ich odchody itp) a tym samym eliminuj? lub istotnie redukuj? objawy reakcji alergicznych.

 

Wi?ksza moc ssania

Worki Perfect Bag zwi?kszaj? moc ssania odkurzacza o oko?o 20%, dzi?ki temu oszcz?dzasz czas i energi? elektryczn?. Lepszy przep?yw powietrza spowoduje, ?e Twój odkurzacz b?dzie dzia?a? ciszej i d?u?szy b?dzie okres jego eksploatacji

 

D?u?sze dzia?anie

Worki Perfect Bag dzia?aj? w odkurzaczu do 60% d?u?ej (czas do ca?kowitego zatkania porów i zwi?zany z tym brak przep?ywu powietrza). Dzi?ki kilku niezale?nym warstwom o ró?nych strukturach, wydajno?? worka wzrasta trzykrotnie w porównaniu z tradycyjnym papierowym. Oznacza to, ?e worek Perfect Bag mo?e wype?ni? si? prawie w ca?ej swojej obj?to?ci, podczas, gdy tradycyjne worki trzeba wymienia? po zape?nieniu tylko niewielkiej cz??ci. Dodatkow? zalet? jest utrzymywanie pe?nej si?y ssania pomimo zape?niania worka do ko?ca jego obj?to?ci.

 

Ekologia

Produkcja worków Perfect Bag przy zastosowaniu najnowocze?niejszej linii produkcyjnej jest praktycznie ca?kowicie bezodpadowa. Dodatkowo, ze wzgl?du na specyfik? materia?u filtracyjnego zgrzewanego ultrad?wi?kami, zu?ycie tego surowca jest ni?sze o 20% w stosunku do papieru. Proces technologiczny WORWO jest zupe?nie czysty, nie powstaj? ?adne ?cieki lub gazy co daje wymierny efekt ekologiczny.

 

 

 

 

Worki Perfect bag do odkurzaczy
Numer katalogowy: ZMB01K Typ: 49.4100  
Ilo?? w opakowaniu: 4+filtr

 

zast?puje

49.4100, Z23, Z26, Z28

 

 

 

Przeznaczone do:
ZELMER
Cobra II Silent 2500.0 EH
Cobra II Silent 2500.0 EK
Cobra II Silent 2500.0 SP
Cobra II Silent 2500.0 ST
Orion
Orion 1500.0 E
Orion 1500.0 EH
Orion 1500.0
EK
Orion 1500.0 S
Orion 1500.5 E
Orion MAX 2500.0 EK
Orion MAX 2500.0 SP
Orion MAX 2500.0 ST
Syrius 1600.0 HQ
Syrius 1600.0 SP
Syrius 1600.0 ST
Syrius 1600.3 HQ
Syrius 1600.3 ST
Twist
Twist 1500.5.E02E
Twist 1500.5.F02E
Twister
Twister 1500.0.F08.E
Twister 1500.0.F08.S

 

 Recenzje 
Powyżej 150zł kupisz na raty w Sygma

Copyright © 2008 Video-Lux

Wszystkie użyte na stronach znaki towarowe i nazwy firm, są wyłączną własnością tychże firm, użyto je jedynie w celu informacyjnym. Mimo staranności nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Przedstawiona oferta w serwisie zaprasza do zawarcia umowy lecz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego(zgodnie z art. 71 k.c.) Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych i czynników zewnętrznych.
statystyki